Vaša svetovalka za modo,
lepoto in življenjski slog

Vaša svetovalka za modo,
lepoto in življenjski slog

Pravila nagradne igre: knjiga Sijaj

(v nadaljevanju: pravila)

3.4.2018 ob 3:55

nagradna_ThinkstockPhotos-680645932.jpg

I. Organizator nagradne igre

Organizator nagradne igre Podarjamo knjigo Sijaj, s prehrano do čudovite kože (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo d.o.o., Dunajska 5, 1509 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator), v okviru katere uredništvo Mična od 27. junija 2018 pa do vključno 1. julija 2018 razpiše nagradno igro.

II. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra traja od vključno 27. junij. 2018 do vključno 1. julij. 2018.

III. Definicije pojmov

Pravila nagradne igre (v nadaljevanju pravila) definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženec sodeluje v nagradni igri. Veljavna pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani micna.si ter dostopni na sedežu organizatorja nagradne igre in medijskega pokrovitelja nagradne igre v oddelku Marketing.

IV. Sodelovanje v nagradni igri

Udeleženec nagradne igre je lahko vsaka polnoletna oseba, ki se strinja s pravili.
V nagradni igri lahko sodeluje fizična oseba, ki je rezident Republike Slovenije, ki v času trajanja nagradne igre pravilno odgovori na zastavljeno vprašanje objavljeno na Mični.

Organizator nagradne igre bo enemu naključno izžrebanemu nagrajencu oziroma nagrajenki dostavil knjigo Sijaj.

Nagradno vprašanje bo v času trajanja nagradne igre objavljeno na spletni strani micna.si, nanj pa je potrebno odgovoriti na facebook strani facebook.com/micna.si.

Za sodelovanje v nagradni igri ni potrebno pripisati osebnih podatkov, morate pa imeti svoj facebook profil, s katerim sodelujete.

V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, ki so zaposlene pri organizatorju ter medijskem pokrovitelju nagradne igre, in njihovi bližnji svojci.

V. Postopek izbora nagrajenca

Žrebanje nagrajenca bo potekalo 2. julija 2018 v navzočnosti tričlanske komisije v oddelku Marketing Dela d.o.o. Člani komisije so zaposleni v podjetju Delo d.o.o.

Zapisnik žrebanja, ki ga pripravi komisija, se hrani pri organizatorju. Odločitev organizatorja nagradne igre o vseh vprašanjih v zvezi z izborom nagrajenca in pravili je dokončna in velja za vse sodelujoče. Pisni ugovori in pritožbe niso možni.

VI. Objava nagrajencev

Dobitnik oz. dobitnica nagrade bo objavljena 2. julija 2018 na spletni stran micna.si in na facebook.com/micna.si.

VII. Nagrada in prevzem nagrad

Organizator nagradne igre bo izžrebancu, ki mora organizatorju v roku 8 dni sporočiti točen naslov za dostavo nagrade, knjigo poslal najkasneje 16. julija 2018.

Nagrajenci prevzamejo nagrado v skladu s pravili, ki veljajo za prevzem. Nagrada ni prenosljiva in ni izplačljiva.

Če nagrajenec ne sprejme pravil akcije ter pravil za prevzem, ni upravičen do nagrade.

Vsem izžrebancem organizator zagotavlja enake možnosti za pridobitev nagrade.

Če nagrajenec po objavi rezultatov žrebanja ni dosegljiv ter je s tem organizatorju onemogočeno distribuiranje nagrade, nagrajenec od organizatorja ni več upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade niti, če se:

• pojavi razlog za dvom o istovetnosti podatkov udeleženca,
• ugotovi, da je udeleženec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

VIII. Ostali stroški ob prevzemu nagrade

Akontacijo dohodnine, povezano z izplačilom nagrad, v celoti nosi organizator nagradne igre.

IX. Zasebnost in varstvo osebnih podatkov

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči dovoli podjetju Delo d.o.o., da se, če je izžreban, njegovi podatki, to so ime, priimek, kraj, objavijo v edicijah Dela d.o.o., na spletni strani www.micna.si in na facebook.com/micna.si. 

Organizator si pridržuje pravico, da v medijih objavi imena nagrajencev in fotografije ter posnetke morebitnega prevzema nagrad. Za objavo imen, fotografij in posnetkov prevzema v medijih ter za sodelovanje na javnem dogodku organizatorju nagrajencem ni treba plačati.

X. Kršitve pravilnika

Morebitne napake v delu in pri izvedbi akcije bo komisija reševala pravočasno in v skladu z dobrimi poslovnimi navadami. Pri hujši kršitvi tega pravilnika lahko komisija razveljavi del ali celotno akcijo in jo z ustreznimi popravki ponovi.
Organizatorjeva odločitev glede vseh zadev je dokončna in je ni mogoče spremeniti.

XI. Pritožbe

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.

Vse pritožbe in reklamacije glede organizacije nagradne igre rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator nagradne igre zavezuje, da jih bo odpravil v zakonsko določenem roku in o tem obvestil udeleženca.

XII. Spremembe pravil in pogojev

Organizator nagradne igre lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo tehnični ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti. Organizator nagradne igre bo o vseh spremembah in novostih obveščal udeležence z objavami na spletni strani micna.si.

XIII. Privolitev sodelujočih

Pogoj za sodelovanje je, da se sodelujoči strinjajo s pravili nagradne igre. Šteje se, da sodelujoči z odločitvijo za sodelovanje sprejme vse pogoje v zvezi z akcijo.


Ljubljana, 27. junij 2018


oddajte komentar

preberite tudi

Starost, pri kateri ženske najlažje doživijo orgazem

To vsak moški na skrivaj občuduje pri svoji izbranki

Kaj povprečen seks spremeni v odličnega

ne spreglejte